Våre produkter - EB12T

EB12T er en favoritt blant nettverkutviklere og kommunale bedrifter. Med sin liten størrelse og kompakt design, er dette en ideell maskin i byer. Den høyt manøvrerbare Toyotaen, som også er et symbol på pålitelighet, er et ideelt bærer-kjøretøy for teleskopisk struktur. De 4 hydrauliske støttestabilisatorer utført i massive profiler klarer perfekt å håndtere berm-stresset i byene, og har en utmerket balanserende evne i tilfelle det kommer skrånende terreng, så maskinen kan også bli brukt på skrå, stigende steder. Styreledningene blir beskyttet inne i profilen. Kontrollen er elektro-hydraulisk, og stabilisering, utjevning og funksjonsoperasjonene av strukturen kan bli utført enkelt, raskt og proporsjonalt fra kurven med «fingertupp-styrere». Løfting, rotasjon, teleskopisk … Nedre kontroll, hvor nesten alle bomfunksjoner kan bli kontrollert fra på en middels hastighet, og 230 V – kontakten i kurven er standardutstyr. Automatisk utjevning. Aluminiumkurven (eller alternativt en kurv laget av fiberglass syntetisk harpiks), utfylt med håndbeskyttende skinne, oppbevaringskurv for verktøy og doble reim-punkter, er komfortabel og gir full sikkerhet til maskinoperatører. Isolasjon mot 1000 V er vanlig for strukturen.
230 V – kontakt er standardutstyr i kurven.